กาญจนบุรีจัดงาน "สัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว" และงานกาชาดประจำปี

จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนจัดงาน“สัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว"และงานกาชาด
นายณฐพลษ์ วิเชียรเพริศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับหน่วยงาน

ภาครัฐเอกชนและประชาชน จัดงาน “สัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาด” ระหว่างวันที่
28 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2557 รวม 10 วัน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างรายได้แก่ประชาชน
อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ทำให้ผู้มาเที่ยวชมงานได้รู้จัก
จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งประเทศไทยในฐานะที่เป็นที่ตั้งอนุสรณ์สถานแห่งสงครามโลกครั้งที่ 2 นอกจากนี้ยัง
เป็นการสื่อให้ผู้ที่มาเที่ยวชมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ตระหนักถึงพิษภัยของสงครามและ
นำไปสู่การเกิดความรักและสันติภาพในที่สุด

กิจกรรมในงานมี การแสดง แสง สี เสียง สะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงของสงครามและความมีน้ำใจของ
ชาวกาญจนบุรีต่อชาวต่างชาติที่โดนนำตัวมาเป็นเชลยศึกก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแคว โดยซื้อบัตรเข้า
ชมงานในราคา 20 บาท พร้อมชมการแสดงแสงสีเสียง โดยได้จัดไว้ให้ผู้ชมชมฟรีและมีการจัด
เก้าอี้นั่งชมโดยมีค่าใช้จ่ายตามความสมัครใจของผู้เข้าชม , การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งร่วมกับSCG การไฟฟ้าฝ่ายผลิตและ ปตท. โดยการจัดนิทรรศการในปีนี้จะยิ่งใหญ่
กว่าทุกปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นปีเฉลิมฉลองการเจริญพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 85 พรรษา
การจัดจำหน่ายสินค้า และจับรางวัลมัจฉากาชาด ของร้านเหล่ากาชาดเพื่อหารายได้ สำหรับกิจกรรม
สาธารณประโยชน์และช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ได้รับความเดือดร้อน , การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของ
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชนและสถาบันการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ,การจัดสวนสนุก
มหรสพและการแสดงต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยมหกรรมสินค้าราคาถูกของบริษัทชั้นนำและร้านค้าต่างๆพร้อม
ทั้งการแสดงของเวทีคอนเสิร์ต นักร้องชื่อดังและวงดนตรีชั้นนำและร้านค้าต่างๆพร้อมทั้งการแสดงของเวที
คอนเสิร์ต นักร้องชื่อดังและวงดนตรีชั้นนำ มาร่วมแสดงอย่างมากมาย  จึงขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วม
งาน "สัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว" และงานกาชาดประจำปี ระหว่างวันที่ 7-16 ธันวาคม 2555
ณ บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแคว ต. ท่ามะขาม จ.กาญจนบุรี ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่
โทร 0-3462-2791

 

สะพานข้ามแม่น้ำแคว

  River kwai Bridge สะพานข้ามแม่น้ำแคว

  ตั้งอยู่ที่ตำบลท่ามะขาม ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศเหนือตามทางหลวงหมายเลข 323 ประมาณ 4 กิโลเมตร
  ประมาณ 400 เมตร มีป้ายชี้บอกทางไว้ชัดเจน เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่ง สร้างขึ้นสมัย
  สงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์เชลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตร ได้แก่ ทหารอังกฤษ อเมริกัน ออสเตรเลีย
  ฮอลันดาและนิวซีแลนด์ประมาณ 61,700 คนและกรรมกรชาวจีน ญวน ชวา มลายู ไทย พม่า อินเดียอีกจำนวนมาก
  มาก่อสร้างทางรถไฟสายยุทธศาสตร์เพื่อเป็นเส้นทางผ่านไปสู่ประเทศพม่า ซึ่งเส้นทางช่วงหนึ่งจะต้องข้ามแม่น้ำ
  แควใหญ่จึงต้องมีการสร้างสะพานขึ้น การสร้างสะพานและทางรถไฟสายนี้เต็มไปด้วยความยากลำบาก ความทารุณ
  ของสงครามและโรคภัยตลอดจนการขาดแคลนอาหารทำให้เชลยศึกจำนวนหลายหมื่นคนต้องเสียชีวิตลง ที่สะพาน
  ข้ามแม่น้ำแคว มีบริการรถราง fairmong ทุกวัน

  Internationally famous, thanks the several motion pictures and books, the black iron bridge
  was brought from Java by the Japanese supervision by Allied prisoner-of-war labour as part of the Death
  Railway linking Thailand with Burma. Still in use today, the bridge was the target of frequent Allied
  bombing raids during World War II and was rebuild after war ended. The curved spans of the bridge
  are the original sections. A daily train is still following the historical route from Kanchanaburi to Nam Tok
  Railway Station.

 

War Cemetery สุสานทหารสัมพันธมิตร 

"สุสานดอนรัก" หรือ "สุสานสหประชาชาติ" ที่ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า "ป่าช้าฝรั่ง" เป็นสุสานขนาดใหญ่  
บนพื้นที่ 17 ไร่   บรรจุศพเชลยศึกที่เสียชีวิตระหว่างการสร้างทางรถไฟสายมรณะถึง 6,982 หลุม  
โดยเชลยศึก 300 คนเสียชีวิตด้วยอหิวาตกโรคและฝังไว้ที่ค่ายนิเกะ (ประมาณ 15 กิโลเมตร ก่อนถึงด่านเจดีย์สามองค์)  
ส่วนที่เหลือได้จากหลุมฝังศพเชลยศึกตามค่ายต่างๆและยังมีสุสานช่องไก่ ซึ่งรัฐบาลไทยและฝ่ายสัมพันธมิตร  
ได้ตกลงกันเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2497 เพื่อสร้างสุสานสองแห่งนี้ขึ้น บรรยากาศในสุสานเงียบสงบและร่มรื่น  
พื้นที่ภายในได้รับการตกแต่งไว้อย่างเป็นระเบียบสวยงาม เหนือหลุมฝังศพทุกหลุมมีแผ่นทองเหลืองจารึก ชื่อ อายุ  
และประเทศของผู้เสียชีวิต บรรทัดสุดท้ายเป็นคำไว้อาลัยที่โศกเศร้า ทุกปีจะมีวันที่รำลึกถึงผู้เสียชีวิตเฉพาะของคน  
ชาติต่างๆ  

The Kanchanaburi War Cemetery (known locally as the Don-Rak War Cemetery) is the main Prisoner  
of War (POW) cemetery associated with victims of the Burma Railway. It is located in the town of  
Kanchanaburi, Thailand, and is maintained by the Commonwealth War Graves Commission. There are  
6,982 former POWs buried there, mostly Australian, British and Dutch. 

สุสานทหารสัมพันธมิตร

 

  Death Railway ทางรถไฟสายมรณะ

  In 1943 thousands of Allied Prisoners of War (PoW) and Asian labourers worked on the Death Railway
  under the imperial Japanese army in order to construct part of the 415 km long Burma-Thailand railway.
  Most of these men were Australians, Dutch and British and they had been working steadily southwards
  from Thanbyuzayat (Burma) to link with other PoW on the Thai side of the railway. This railway was
  intended to move men and supplies to the Burmese front where the Japanese were fighting the British.
  Japanese army engineers selected the route which traversed deep valleys and hills. All the heavy work
  was done manually either by hand or by elephant as earth moving equipment was not available. The
  railway line originally ran within 50 meters of the Three Pagodas Pass which marks nowadays the border
  to Burma. However after the war the entire railway was removed and sold as it was deemed unsafe and
  politically undesirable. The prisoners lived in squalor with a near starvation diet. They were subjected to
  captor brutality and thus thousands perished. The men worked from dawn until after dark and often had
  to trudge many kilometres through the jungle to return to base camp where Allied doctors tended the
  injured and diseased by many died. After the war the dead were collectively reburied in the War
  Cemeteries and will remain forever witness to a brutal and tragic ordeal.

 

Erawan National Park อุทยานแห่งชาติเอราวัณ  

These famous 7-tiered waterfalls are located in the Erawan National Park which is 65 km from  
Kanchanaburi on Highway 3199. The falls are situated amongst rough jungle and are truly one  
of the most beautiful falls in Asia. You can follow a trekking path inside the national park or stay  
overnight  

 

 

 

 

River Kwai Mansion & Resotel Riverkwai Bridg ติดแม่น้ำแควใหญ่ ใกล้สะพานข้ามแม่น้ำแคว บริการห้องพักรายวันและรายเดือน ห้องพักสะอาด สะดวกสบายและราคาประหยัด


River Kwai Mansion & Resotel Riverkwai Bridge
77 River Kwai Rd., T.Tamakam A.Muang Kanchanaburi 71000 Thailand. Tel : 034-625335-6 Fax : 034-625313 Mobile : 08-9193-3818, 08-4146-9818

www.riverkwaimansion.com, E-mail : riverkwaimansion@hotmail.com


Copyright © Design by www.89workdesign.com